2020 Val.Klobouky-Trenčín

1 Sjez do Brumova
2 Kolem Bylnice
3 Most přes Vláru
4 Již Slovensko
5 Blížíme se k Horné Srnie
6 Před Trenčianskou Teplou…
7 Hokej bar v Trenčíně….
8 U Matůša Čáka…
9 Trenčín náměstí
10 Pivovar Lanius
11 Skalka u Váhu
12 Kláštor Skalka
13 Kůpačka vo Váhu
14
15 Vršatec na dohled…Nemšová
16 Horné Srnie
17 Soutok Brumovky a Váhu