Vsacánie vzniklá 9.1.2024

Oslava Pavliných 50sátin….9.1.2023…..náměstí JarmilaŠuláka

Dcerky sa veselija,,,,,

I staří lidé mohou oslavovat….

Kymbílová muzika…..

Milovník mléka……

Naši mladí…..

KOnečná u Lva….